© Dansclub Varya vzw 2019
DANSCLUB VARYA

/Info

>Inschrijving & betaling

De voorkeur geniet van het online inschrijven, alsook de betaling via overschrijving op het nummer BE21 7380 3995 2403 (BIC KRED BE BB). Graag bij betaling duidelijke vermelding met naam van de danser en dansgroep(en). Neem ook kennis van het huishoudelijk reglement. Geen mogelijkheid tot online inschrijven en/of betaling? U kan uiteraard ook ter plaatse inschrijven en onmiddelijk het lesgeld betalen. BELANGRIJK: inschrijving en betaling vóór aanvang TWEEDE LES.

>Dans versus fitness

Bij alle danslessen (met uitzondering LaBlast) wordt een choreo op een bepaald muziekstuk uitgewerkt en dit loopt over meedere lesweken. Dans/Fitness (Lablast) daarentegen kan per les gevolgd worden en bestaat uit stappen- en figurencombinaties. Begeleidende muziek is dan ook elke week anders. De instapmogelijkheden bij deze cursus zijn dus niet beperkt.

>Leslocaties

SPC Hof Ter Straeten, Hof Van Straeten 2, 8490 Varsenare Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke

>Verzekering

Alle dansers en vrijwilligers zijn verzekerd bij vzw Danspunt. http://www.danspunt.be

>Tussenkomst mutualiteit

Zelf het invulformulier meebrengen onmiddelijk na betaling van het lesgeld.
DANSCLUB VARYA

/Info

>Inschrijving & betaling

De voorkeur geniet van het online inschrijven, alsook de betaling via overschrijving op het nummer BE21 7380 3995 2403 (BIC KRED BE BB). Graag bij betaling duidelijke vermelding met naam van de danser en dansgroep(en). Neem ook kennis van het huishoudelijk reglement. Geen mogelijkheid tot online inschrijven en/of betaling? U kan uiteraard ook ter plaatse inschrijven en onmiddelijk het lesgeld betalen. BELANGRIJK: inschrijving en betaling vóór aanvang TWEEDE LES.

>Dans versus fitness

Bij alle danslessen (met uitzondering LaBlast) wordt een choreo op een bepaald muziekstuk uitgewerkt en dit loopt over meedere lesweken. Dans/Fitness (Lablast) daarentegen kan per les gevolgd worden en bestaat uit stappen- en figurencombinaties. Begeleidende muziek is dan ook elke week anders. De instapmogelijkheden bij deze cursus zijn dus niet beperkt.

>Leslocaties

SPC Hof Ter Straeten, Hof Van Straeten 2, 8490 Varsenare Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke

>Verzekering

Alle dansers en vrijwilligers zijn verzekerd bij vzw Danspunt. http://www.danspunt.be

>Tussenkomst mutualiteit

Zelf het invulformulier meebrengen onmiddelijk na betaling van het lesgeld.
© Dansclub Varya vzw 2019