Since 2008

G-Dans

G-dans is de overkoepelende term voor dansen voor personen met een beperking. Dans is een zeer laagdrempelige sport, waardoor personen met een beperking vaak wel kunnen deelnemen aan dansactiviteiten. G-dans omvat dus zowel dans voor personen met een verstandelijke beperking, als dans voor personen met een fysieke beperking. 

The body says what words cannot.

Martha Graham

Als taal moeilijk is om je verstaanbaar te maken, doe het dan met bewegingen. Hoe bevrijdend dit is voor personen met een beperking, zijn wij al 12 jaar (sinds 2008) getuige van! Iedereen kan dansen. Je hoort en voelt de muziek, je beweegt, zonder zorgen, soms met de ogen dicht, laat je meedrijven op de tonen van de muziek, …

Wat zo mooi is aan deze doelgroep is dat de kinderen en jongeren recht vanuit het hart dansen. Dat voel je ook tijdens het optreden. Zij kunnen je echt raken, goosebumps. Net omdat ze ongegeneerd, hun eigen ikje presenteren, zich niets aantrekken van wat anderen over hen denken en dan ook voor de volle 100% leven in het moment.

Onze lesgeefsters Naio, Sarah en Jantina staan open voor alle kinderen met een beperking. Zij vertrekken vanuit de mogelijkheden van de dansers en hebben zowel ervaring met kinderen met een verstandelijke en fysieke beperking, autisme, slechtziend/blind en slechthorend/doof.

Buiten onze G-werking staan we ook open om kinderen of jongeren met een beperking te laten meedraaien in de reguliere groepen en bekijken wat haalbaar is voor de danser.

Jantina

Jantina

Aristokatten jongeren

Kjenta

Kjenta

Aristokatten kids

Naio

Naio

Aristokatten kids

Onze club is erkend als G-Sport club bij G-Sport Vlaanderen, in samenwerking met Sport Vlaanderen. Meer info over hun werking vind je hier: www.gsportvlaanderen.be